विकास सराेकार समाज राेल्पाकाे साधारण सभा समबन्धि सूचना

श्री सवै आजीवन साधारण सदस्य ज्यूहरु ।

उपरोक्त सम्वन्धमा संस्थाको १६औ साधारण सभा तपशिलको मिति समय र स्थानमा सम्पन्न हुने भएकाले संस्थाका आजीवन एवं साधारण सदस्य ज्यूहरुलाई सूचित गरिन्छ । संस्थाका साधारण सदस्यज्यूहरुको सदस्यता नविकरण हुन वाँकी साधारण सदस्य ज्यूहरुले यहि आश्विन २० गते सम्म सदस्यता नविकरण गर्न हुन सूचित गरिन्छ ।

तपशिल

मितिः २०७७।०६।२५ गते
समय ः विहान ११ वजे ।
स्थान ः होटेल हेरिटेज ।

(मास्कको प्रयोग गरी उपस्थित भईदिन हुन अनुरोध छ ।)

देव वहादुर वली
अध्यक्ष