शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक  प्रकाशित मितिः २०८०।०५।०३

विकास सरोकार समाज (डिकोस) नेपाल क्षेत्रीय स्तरको गैर सरकारी संस्था हो जसले विगत १९ वर्ष देखि मुख्य कार्यालय लिबाङ रोल्पा बाट तथा अन्य जिल्लाको शाखा कार्यालय बाट सामाजिक तथा आर्थीक विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । संस्थाले गैर सरकारी संस्थाको सेवा प्रकृयाबाट समुदायको जीवनस्तर माथि उकासेर सम्बृद्ध र विकसित नेपाली समाजको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  संस्थाले विभिन्न दातृ निकायहरुको सहयोगमा रोल्पा जिल्ला लगाएत लुम्बीनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा आफ्ना कार्यक्रमहरु संचालन गरी सामुदायीक विकासमा योगदान गर्दै आएको छ ।

यस संस्थालाई आ.ब. २०८०।०८१ मा लिबाङ र दाङ कार्यालय प्रयोजन र विभिन्न कार्यक्रमको प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने तपशिल वमोजिमका सामाग्रीहरु र सेवाहरु खरिद गर्नु पर्ने भएकाले इच्छुक र योग्य आपूर्तीकर्ता वा कम्पनी, स्प्लायर्स र फमहरुले सूचना प्रकाशन भएको १५ दिनको कार्यालय समय भित्र रित पूर्वक शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेशगर्नको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

तपशिलः

क्र. स. सामाग्री तथा सेवाको विवरण आवश्यक पर्ने जिल्ला सिलबन्दी पेश गर्ने अन्तिम मिति सिलबन्दी पत्र खोल्ने मिति र समय
स्टेशनरी सामाग्री रोल्पा र दाङ  

२०८०।०५।१७ गते

रोल्पाको लागीः २०८०।०५।१८ गते दिउसो १ बजे

लिबाङ, कार्यालय

——————————————

दाङको लागीः २०८०।०५।१९ गते दिउसो १ बजे

घोराही, कार्यालय

होटल सेवा रोल्पा र दाङ
कम्प्युटर सम्बन्धि सामान खरिद तथा मर्मत रोल्पा र दाङ
मोटर साईकल मर्मत रोल्पा

पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुः

  • तोकीएको जिल्ला खुलाइ{ कवोल गरेको मुल्यसूची – सबै पानामा सही र छाप सहित अनिवार्य
  • फम दर्ता प्रमाणपत्र नविकरण र गत आ ब २०७९ –०८० को करचुक्ता प्रमाण पत्र ।
  • ईच्छुक आपुर्तीकर्ताहरुले आपुर्ती गर्ने सामाग्री र सेवाको सूची कार्यालय बाट लिनुपर्ने छ वा संस्थाको वेवसाइत https://decos.org.np/category/publication/ बाट लिन सकीने छ ।

 

नोटः रीत नपुगेका र म्याद भित्र नआएका बोलपत्रहरुलाइ स्वीकर गरीने छैन । सप्लायर्स छनोट गर्ने नगर्ने वा यो सूचना खारेज गर्ने  समेतको अधिकार संस्थामा निहित रहने छ ।

खरिद समिति

मुख्य कार्यालयः रोल्पा नगरपालिका-४, लिबाङ रोल्पा

क्लष्टर  कार्यालयः घोराही उप महानगरपालिका१५, भरतपुर, दाङ