कर्मचारी आवश्यकता समबन्धी सूचना!

प्रथम पटक  प्रकाशित मितिः २०८०।०५।१

Livelihoods Venture  को आर्थिक सहयोग  तथा प्राक्टिकल एक्शन नेपालको साझेदारीमा विकास सरोकार समाज (डिकोस) नेपालले लुम्बीनी प्रदेशका रोल्पा, रुकुम पूर्व, प्यूठान, गुल्मि र अर्घाखाँची जिल्लाका ३१ वटा स्थानीय तहहरुमा उन्नत चुलोको बजारीकरण (TTCM) परियोजना संचालन गरीरहेको छ । परियोजनाले स्वच्छ चूलो प्रयोग तथा प्रवर्धनमा सहजीकरणको माध्यमबाट कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने अपेक्षा राखेको  छ ।  यस परियोजना कार्वान्वयनको लागि  तपशिल वमोजिमका थप केही कर्मचारीहरुको आवश्यकता परेको हुंदा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र तल उल्लेखित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवी  ईच्छुक नेपाली नागरीकहबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

पदफिल्ड सहायक                                                                                              आवश्यक संख्याः

क्र्स जिल्ला आवश्यक संख्या काम गर्नु पर्ने स्थानियतहहरु
पाल्पा २ जना तिनाउ, मfथागढ़ी र बfग्नासकली  गाउँपिलका १ जना

रम्भा, पुर्बखोला र निस्दी गाउँपिलका १ जना

अर्घाखाँची १ जना मfलारानी, पाणिनी र छत्रदेव गाउँपिलका
रुकुम पूर्व १ जना पुथा उत्तरगंगा र भूमे गाउँपिलका
प्युठान १ जना मल्लरानी, lझमरुक र ऐरावती गाउँपिलका

 

योग्यताः न्यूनतम शैक्षिक योग्यता १०+२ वा प्रविणता प्रमाण पत्र तह उतिर्ण,  सामाजिक परिचालनको क्षेत्रमा कम्तीमा २ बर्षको कार्यअनुभव भएको ,कार्यक्रम लागुभएकै स्थानीयतहहरु अन्तर्गत स्थायी वसोवास भएको स्थानीय उम्मेदवार हुनुपर्नेछ र अन्य योग्यता संस्थाको कर्मचारी प्रशासन नियमावली अनुसार हुने ।

दरखास्त दिने अन्तिम मितिः २०८०।०५।२७ गते  कार्यालय समय भित्र ।

पारीश्रमिकः संस्थाको नियमानुसार ।

परिक्षाको किसिमः लिखित र अन्तरवार्ता ।

उल्लेखित स्थानीयतहका इच्छुक र योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरुले संस्थाले विकास गरेको आवेदन फारम, बायोडाटा,  आफ्नो योग्यता प्रमाणित हुने कागजात र नागरिकताको प्रतिलिपि सहित पत्रहरु यस संस्थाको कार्यालय समय भित्र आईपुग्ने गरि  jobs.decosrolpa@gmail.com वा परियोजनाको कार्यालय घोराही दाङमा  आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । छोटो सूचीमा पर्न सफल उमेदवारहरुलाई मात्र लिखित र अन्तर्वार्ताका लागि सूचित गरी छनौट प्रकृयामा समावेश गरिने छ । टेलिफोन सम्पर्कलाई निरुत्साहित गरिएको छ । उमेदवारहरुको चयन गर्ने, नगर्ने वा यो सूचना खारेज गर्ने समेतको अधिकार संस्थामा निहित रहने छ ।

नोटः परियोजना कार्यक्षेत्र भित्रका महिला, दलित, जनजाती र अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई दरखास्त दिन प्रेरित गरिएको छ । संस्थाले विकास गरेको आवेदन फारम र गर्नुपर्ने कार्यको विवरण संस्थाको Website: https://decos.org.np/category/publication/ मा उपलब्ध भएको जानकारी गरिन्छ ।

 

पदपुर्ती समितिः

विकास सरोकार समाज (डिकोस) नेपाल