शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

विकास सरोकार समाज (डिकोस) को शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!  प्रकाशित मितिः २०८०।११।०४ विकास सरोकार समाज (डिकोस) नेपाल क्षेत्रीय स्तरको गैरसरकारी संस्था हो जसले विगत १९ वर्षदेखि मुख्य कार्यालय लिबाङ, रोल्पा बाट तथा अन्य जिल्ला कार्यालयहरु बाट सामाजिक तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । संस्थाले गैर सरकारी संस्थाको सेवा प्रकृयाबाट समुदायको जीवनस्तर Read more about शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना![…]

EOI Format for आधुनिक वायुपङ्खी चुलो (Model- HUSK-PBM/HPN-01FD) Sullpy

आधुनिक वायुपङ्खी चुलो (Model- HUSK-PBM/HPN-01FD) स्पलाइ गर्नको लागी आशय पत्रको फारम Proposal_submission_form_Tier 3, Cookstoves -Second Publication

Tendor Notice for Cook Stove Supply

विकास सरोकार समाज (डिकोस) नेपालको आसय पत्र आह्वानको सूचना प्रथम पटक  प्रकाशित मितिः २०७९।११।१५ विकास सरोकार समाज (डिकोस) नेपाल क्षेत्रीय स्तरको गैरसरकारी संस्था हो जसले विगत १८ वर्षदेखि मुख्य कार्यालय लिबाङ रोल्पा बाट तथा अन्य जिल्लाको शाखा कार्यालय बाट सामाजिक तथा आर्थीक विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । संस्थाले गैर सरकारी संस्थाको सेवा प्रकृयाबाट समुदायको Read more about Tendor Notice for Cook Stove Supply[…]

Tendor Notice for Solar Lifting

विकास सरोकार समाज (डिकोस)  रोल्पा नगरपालिका-४, लिबाङ रोल्पा क्लष्टर  कार्यालयः घोराही उप महानगरपालिका–१५, भरतपुर, दाङ   प्रथम पटक  प्रकाशित मितिः २०७९।११।०४ विकास सरोकार समाज (डिकोस) नेपाल क्षेत्रीय स्तरको गैरसरकारी संस्था हो जसले विगत १८ वर्षदेखि मुख्य कार्यालय लिबाङ रोल्पा बाट तथा अन्य जिल्लाको शाखा कार्यालय बाट सामाजिक तथा आर्थीक विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । Read more about Tendor Notice for Solar Lifting[…]

Solar Lifting Estimate for BID Notice.

Please see and click following link for more details: 1.Estimate document of Iribang Dada Solar Lifting-Praibartan RM Rolpa. Paribaran-Iribang Dada Solar Lifting Scheme Estimate 2. Estimate document of Bage Solar Lifting-Runtigadhi RM Rolpa. Runtigadhi Bage Solar Lifting Estimate 3.Estimate document of Lekhdhabang Solar Lifting-Runtigadhi RM Rolpa. Runtigadhi Lekhdhabang Solar Lifting Estimate 4.Estimate document of Saipu Read more about Solar Lifting Estimate for BID Notice.[…]