Tendor Notice for Solar Lifting

विकास सरोकार समाज (डिकोस)  रोल्पा नगरपालिका-४, लिबाङ रोल्पा क्लष्टर  कार्यालयः घोराही उप महानगरपालिका–१५, भरतपुर, दाङ   प्रथम पटक  प्रकाशित मितिः २०७९।११।०४ विकास सरोकार समाज (डिकोस) नेपाल क्षेत्रीय स्तरको गैरसरकारी संस्था हो जसले विगत १८ वर्षदेखि मुख्य कार्यालय लिबाङ रोल्पा बाट तथा अन्य जिल्लाको शाखा कार्यालय बाट सामाजिक तथा आर्थीक विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । Read more about Tendor Notice for Solar Lifting[…]