कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना!

प्रथम पटक  प्रकाशित मितिः २०८०।१२।२० अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय  विकास नियोग र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित युएसएआईडी नागरिक समाज र संचार कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको विकास सरोकार समाज (डिकोस) बाट रोल्पा जिल्लाको ५ वटा स्थानीय तहहरू क्रमशः रोल्पा नगरपालिका, सनीलस्मृती, रुन्टीगढी, त्रिवेणी र माडी गाउँपालिकाहरूमा सञ्चालित स्थानीय शासनमा युवा सहभागिता परियोजनाको लागि तपसिल बमोजिम दक्ष कर्मचारीहरूको आवश्यकता Read more about कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना![…]

Solar Lifting Estimate for BID Notice.

Please see and click following link for more details: 1.Estimate document of Iribang Dada Solar Lifting-Praibartan RM Rolpa. Paribaran-Iribang Dada Solar Lifting Scheme Estimate 2. Estimate document of Bage Solar Lifting-Runtigadhi RM Rolpa. Runtigadhi Bage Solar Lifting Estimate 3.Estimate document of Lekhdhabang Solar Lifting-Runtigadhi RM Rolpa. Runtigadhi Lekhdhabang Solar Lifting Estimate 4.Estimate document of Saipu Read more about Solar Lifting Estimate for BID Notice.[…]